OPTO-MEKANISKE KOMPONENTER


På denne siden har vi delt opp komponentene i følgende grupper:
 • Combined/Hybrid
 • Optical elements, aids
 • Attenuators
 • Filters, pinholes, diaphragms


COMBINED/HYBRID
10BE01
Beam expanders

Informasjon vedrørende disse produktene finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10BE02
Fixed Magnification Laser Beam Expanders

Informasjon vedrørende disse produktene finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10BE03
Variable Zoom Laser Beam Expanders

10BE03 har kontinuerlig variabel zoom og fokus. De leveres i flere forskjellige bølgelengdeområder, og de har en forstørrelse mulighet på 2x - 12x.

Mer informasjon vedrørende 10BE03 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.

10FBS

Ultra-Fast Motorized Laser Beam Shutter


Applications:
 • Laser cutting
 • Drilling
 • Engraving
 • Laser surgery systems

Mer informasjon vedrørende 10FBS finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.

12HP02
Custom fiber collimator

Informasjon vedrørende 12HP02 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10LBS
Laser Beam Steering

10LBS er et viktig verktøy for å forandre en laserstråles retning og høyde.

Mer informasjon vedrørende 10LBS finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10ORS6
Steel Optical Rail System

Med basis i optisk skinne kan man enkelt sette sammen et system med translasjonsbord og rotasjonsbord.

Mer informasjon vedrørende 10ORS6 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10PS12
Laser Beam Profile Converters

Flere modeller er tilgjengelig.

Mer informasjon vedrørende 10PS12 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10PS6
Beam Profile Shaper

Flere modeller å velge mellom.

Mer informasjon vedrørende 10PS6 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10PSF9
Focal Beam Profile Shapers

Flere modeller å velge mellom.

Mer informasjon vedrørende 10PSF9 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
OPTICAL ELEMENTS, AIDS
10BC68-1
Beam Splitter Cube

10BC68-1 sørger for en bestemt dempning og samling av stråle for å kunne utføre diognostisering av høy effekt laser kilder. 10BC68-1 leveres med bølgelengdeområdet 350-2200nm eller 190-2200nm. Aperturen er på 19mm.

Mer informasjon vedrørende 10BC68-1 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
ATTENUATORS
10MVAA
Motorized Variable Laser Attenuator

10MVAA er designet for å kontrollere utslipp fluks av lasere og usammenhengende monokromatiske lyskilder - både i bredbånd (200-2400 nm) og stort dynamisk område (>60dB) på dempning.

Mer informasjon vedrørende 10MVAA finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10PMA-1
Laser Beam Attenuator

10PMA-1 påvirker ikke stabiliteten til laserens uteffekt.

Mer informasjon vedrørende 10PMA-1 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10CWA168
Closed Variable Wheel Attenuator

10CWA168 har 4 hjul, hvor hvert hjul har 3 filtre pluss en tom plass.

Mer informasjon vedrørende 10CWA168 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10MWA168
Motorized Variable Wheel Attenuator

10MWA168 har 2 hjul som inneholder 8 filtre hver. 200 faste posisjoner for hvert hjul.

Mer informasjon vedrørende 10MWA168 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10MAPF3
Motorized Laser Beam Attenuator

Brukervennlig programvare. Enkel tekstbasert kommunikasjons protokoll.

Mer informasjon vedrørende 10MPAF3 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10MBE
Motorized Beam Expanders

Flere modeller er tilgjengelig.

Mer informasjon vedrørende 10MBE finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10VFA
Variable Filter Attenuator

10VFA finnes i 2 modeller. En for 1" filtre og en for 2" filtre. Det er plass for 5 stk. filtre.

Mer informasjon vedrørende 10VFA finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10WA168
Variable Wheel Attenuator

10WA168 leveres med 4 hjul, med plass til 4 stk. filtre i hvert hjul.

Mer informasjon vedrørende 10WA168 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10APF
Variable Attenuator/Beamsplitter

Med 10APF kan man kombinere en halv bølgeplate og en polariserende stråledeler, hvor begge kan justeres.

Mer informasjon vedrørende 10APF finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10APF3-1CVAF
Variable attenuator for femtosecond laser pulses

Informasjon vedrørende 10APF3-1CVAF finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10APF3-1CVAB
Continuously Variable Attenuator/Beamsplitter

10APF3-1CVAB deler laserstrålen i to stråler med manuell justering av intensitetsforholdet.

Mer informasjon vedrørende 10APF3-1CVAB finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
FILTERS, PINHOLES, DIAPHRAGMS
10AOS10
Justerbar optisk spalte

10AOS10-1 har en maksimal spalbredde på 10 mm. Følsomheten er på 1 µm.

Mer informasjon vedrørende 10AOS10 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10IB
Iris Diaphragms

10IB leveres i en rekke forskjellige modeller og størrelser.

Mer informasjon vedrørende 10IB finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10MO
Objektiver til mikroskoper

Leveres i flere modeller med ulik forsterkning.

Mer informasjon vedrørende 10MO finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10IB-M
Mounted Iris Diaphragm

10IB-M leveres i en rekke forskjellige modeller og størrelser.

Mer informasjon vedrørende 10IB-M finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10PP
Precision Pinholes

10PP leveres i en rekke forskjellige størrelser.

Mer informasjon vedrørende 10PP finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10SF130
Precision Spatial Filter

10SF130 filtrerer strålen fra en hvilken som helst lav effekt laser fra synlig lys til NIR.

Mer informasjon vedrørende 10SF130 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
Translasjonsbord og rotasjonsbord

Vi leverer en rekke forskjellige translasjonsbord og rotasjonsbord.
 • Informasjon om manuelle translasjonsbord finner du HER.
 • Informasjon om motoriserte translasjonsbord finner du HER
 • Informasjon om manuelle rotasjonsbord finner du HER
 • Informasjon om motoriserte rotasjonsbord finner du HER