POSISJONERINGSUTSTYR

Vi leverer posisjoneringsutstyr både for manuell og motorisert bruk fra STANDA Ltd.
Manuelle systemer
GIMBAL MOUNT

5GM25T-1
Gimbal mount

5GM25T-1 er for gimbal montering av optikk. Den har en aperture på 1", og en bevegelse på +/- 2,5 grader.

Mer informasjon vedrørende 5GM25T-1 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.

REPOSITIONING

5F21-1
Flipping Mirror/Beamsplitter Mount

5F21-1 har et monteringshull på 1", med en åpen aperture på 24mm. Maks tykkelse på anvendt optikk er 7mm.

Mer informasjon vedrørende 5F21-1 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.

5F21-2
Flipping Mirror/Beamsplitter Mount

5F21-2 er beregnet for 2" optikk, med en åpen aperture på 49mm. Maks tykkelse på anvendt optikk er 7mm

Mer informasjon vedrørende 5F21-2 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5F23
Miniature Flipping Mirror/Beamsplitter Mount

5F23 er beregnet for 0,5" eller 1" optikk. Tilt området er på 9 grader.

Mer informasjon vedrørende 5F23 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
2/3 AXIS TILT/TRANSLATION MOUNTS
5MBM21-1
Kinematic Mirror/Beamsplitter Mounts

5MBM21-1 er beregnet for 1" optikk, og har en aperture på 24mm. Justeringsområdet er på 9 grader eller 5mm, med en følsomhet på 3 arcsec eller 1um.

Mer informasjon vedrørende 5MBM21-1 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5MBM24
Kinematic Mirror Mounts

5MBM24 leveres for 1", 2" og 3" optikk. De leveres også for kvadratisk optikk. Justeringsområdet er 9 grader eller 4mm, med en følsomhet på 3 arcsec eller 1um.

Mer informasjon vedrørende 5MBM24 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.

5MBM23-05-3SH
Miniature Kinematic Mirror/Beamsplitter Mount

5MBM23-05-3SH leveres for benyttelse av 0,5" optikk. Justeringsområdet er på 14 grader, med en følsomhet på 8 arcsec.

Mer informasjon vedrørende 5MBM23-05-3SH finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.

5MBM22S(P)
Mirror Mount

5MBM22S leveres for benyttelse til 1" og 2" optikk. Justeringsområdet er på 5 grader, med en følsomhet på 5 arcsec.

Mer informasjon vedrørende 5MBM22S finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5OM60 and 5OM61
Precision and High Stability Optics Mounts

Disse produktene har en tilt bevegelse på 6 grader med en følsomhet på 3 arcsec, samt en linear bevegelse på 5mm med en følsomhet på 1um.

Mer informasjon finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5BM57
Large Aperture Mounts

5BM57 leveres i modeller for 1", 2", 3", 4" og 6" optikk. De har en bevegelseslengde på 6 grader, med en følsomhet på 5 arcsec.

Mer informasjon finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5FM57
Optical Filters Mount

5FM57 gjør det mulig å feste samt justere opptil 6 filtre. Justeringsområdet er på 9 grader med en følsomhet på 5 arcsec.

Mer informasjon finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5OM37
Two Angular Fine Adjustment Mounts

5OM37 leveres i to modeller. Den ene for optikk i størrelsen 0 - 28mm, og den andre for optikk i størrelsen 22-52mm. Justeringsområdet er på 9 grader, med en følsomhet på 5 arcsec.

Mer informasjon finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5OM38
Polarization Optics Mount

5OM38 kan utføre en 360 grader rotasjon rundt den optiske aksen. Den har et tiltområde på 9 grader med en følsomhet på 5 arcsec.

Mer informasjon vedrørende 5OM38 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5PM57
Prism Mount

5PM57 har en plattform for plassering av bredere optikk. Forskjellige holde anretninger er tilgjengelig. Justeringsområdet er 9 grader med en følsomhet på 5 arcsec.

Mer informasjon vedrørende 5PM57 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5PMF57
Universal Prism/Optics Mount

5PMF57 er en kombinasjon av en holder med stor plate for feste av bredere optikk og en filter holder. Den har et justeringsområde på 9 grader, med en følsomhet på 5 arcsec.

Mer informasjon vedrørende 5PMF57 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
POLARIZER HOLDERS
5APH59T-1
Adjustable Polarizer Holders

5APH59T-1 er utviklet for 1" optikk med en tykkelse opptil 10,5mm. Justerings området er på +/- 2,5 grader, med en følsomhet på 3 arcsec, samtidig som den har en rotasjon på 360 grader kontinuerlig.

Mer informasjon vedrørende 5APH59T-1 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.

5APH69T-1, 5APH79T-1

Kinematic Adjustable Polarizer Holder of Side Drive/Double Optical Mount

5APH69T-1 og 5APH79T-1 er utviklet for 1" optikk. Justeringsområdet er på +/- 2 grader, med en følsomhet på 3 arcsec. samtidig som den har en rotasjon på 360 grader kontinuerlig. Forskjellen mellom disse to modellene er at 5APH79T-1 har mulighet for 2 stk. optikk: en på platformen som dermed er justerbar og en på basen. Den siste er ikke justerbar.

Mer informasjon vedrørende 5APH69T-1 og 5APH79T-1 finner du ved i klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5PH50
Polarizer Holders

5PH50 leveres i modeller for 1", 2" og 3" optikk. De har kontinuerlig 360 grader rotasjon med 2 inngraverte skala. Kan monteres både horisontalt og veritikalt.

Mer informasjon vedrørende 5PH50 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5PH51
Polarizer Holder

5PH51 leveres i modeller for 1" og 2" optikk, samt med en tykkelse opptil 19mm. De har 360 grader kontinuerlig rotasjon

Mer informasjon vedrørende 5PH51 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5PHH50-1
Polarizer Holder

5PHH50-1 er beregnet for 1" optikk. Den har skrå sider slik at man enkelt kan rotere den.

Mer informasjon vedrørende 5PHH50-1 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
2 AXIS TILT MOUNTS
5BM121
Beamsplitter/Optics mount

5BM121 har en vinkeljustering på 9 grader. Holderen er beregnet for 1" optikk med en maksimum tykkelse på 5,5mm.

Mer informasjon vedrørende 5BM121 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5BM131
Beamsplitter/Mirror Mount

5BM131 har en vinkeljustering på 9 grader. Holderen er beregnet for 1" optikk med en maksimum tykkelse på 6mm

Mer informasjon vedrørende 5BM131 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5BM141
Mirror Optical Mount

5BM141 har en vinkeljustering på 9 grader. Holderen er beregnet for 1" optikk med en maksimum tykkelse på 6mm.

Mer informasjon vedrørende 5BM141 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5LAM124, 5LAM124-2
Large Aperture Optical Mounts

5LAM124 leveres med en aperture på 31,8mm eller 50mm. Modellene har en vinkeljustering på 9 grader.

Mer informasjon vedrørende 5LAM124 finner du ve å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5OBM119
Objective Mount

5OBM119 har en WO 8-36 aperture og kan benyttes for nøyaktig justering av standard mikroskop objektiv linse. Justeringsvinkelen er på 9 grader.

Mer informasjon vedrørende 5OBM119 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5UM122
Mirror Mount/Platform

5UM122 har en justeringsvinkel på 9 grader. Holderen kan også monteres i horisontal posisjon.

Mer informasjon vedrørende 5UM122 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
PRECISION OPTICAL MOUNTS OF SIDE CONTROL (SERIES T)

5OBM119T

Objective Mounts

5OBM119T har en WO 8-36 aperture og kan benyttes for nøyaktig justering av standard objektivlinser til mikroskop. Vinkeljusteringen er på +/- 2 grader.

Mer informasjon vedrørende 5OBM119T finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5BM121T
Beamsplitters/Optics Mount

5BM121T er utviklet for justering av stråledelere med en diameter på 25mm. Vinkeljusteringen er på +/- 2 grader.

Mer informasjon vedrørende 5BM121T finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5LAM124T
Large Aperture Optical Mount

5LAM124T har en aperture på 31,8mm og den har en bevegelseslengde på +/- 2 grader.

Mer informasjon vedrørende 5LAM124T finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5UM122T
Universal Mirror Mount/Platform

5UM122T har et justeringsområde på +/- 2 grader. Holderen kan også monteres i horisontal posisjon.

Mer informasjon vedørende 5UM122T finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
MIRROR MOUNTS/TILT PLATFORMS OF SIDE DRIVE
5BM59T-1
Beamsplitter Mount of Side Drive

5BM59T-1 er beregnet for 1" optikk. Den har en justeringsvinkel på +/- 2 grader, og den kan monteres både vertikalt og horisontakt. 5BM59T-1 finnes også i vakuum utførelse.

Mer informasjon vedrørende 5BM59T-1 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5BM69T-1, 5BM79T-1
Kinematic Optical Mount of Side Drive/Kinematic Double Optical Mount of Side Drive.

Disse modellene er beregnet for 1" optikk, og har en justeringsvinkel på +/- 2 grader.

Mer informasjon finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.

5OM101T

Miniature Tilt/Rotation Mount of side Control

5OM101T har mulighet til å bli tiltet 6 grader, samtidig som man også kan roterer den 6 grader.

Mer informasjon vedrørende 5OM101T finner du ved i klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5OM10T
Small Optical Mount of Side Drive

5OM10T har et stort utvalg av tilleggsutstyr for montering av forskjellig optikk, som speil, linser, stråledelere etc. Vinkeljusteringen er på +/- 5 grader.

Mer informasjon vedrørende 5OM10T og dets muligheter finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5OM122T, 5OM122TE
Mirror Mount of Side Regulation

Disse modellene kan benyttes som tilt platformer og har et stort utvalg av tilleggsutstyr for montering av forskjellig optikk. Vinkeljusteringen er på +/- 2,5 grader.

Mer informasjon vedrørende 5OM122T og 5OM122TE og mulighetene disse har, finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
MINIATURE PRECISION MIRROR MOUNTS
5CM123
Compact Mirror Mount

5CM123 er en ekstremt liten speil holder. Den har en justeringsvinkel på +/- 10 grader.

Mer informasjon vedrørende 5CM123 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5LSM110
Mirror Mounts with Locking Screw

5LSM110 er en miniatyr holder for små optikk. Den har en justeringsvinkel på +/- 10 grader.

Mer informasjon vedrørende 5LSM110 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5OM111
Mirror/Optics Mount

5OM111 er en miniatyr holder for optikk som er 25mm eller mindre. Den har en justeringsvinkel på +/- 10 grader. Kan benyttes som tilt platform og den har mye tilpasset tilleggsutstyr.

Mer informasjon vedrørende 5OM111 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
SPECIAL POSITIONERS
5AM-250
Precise Adjustment Kinematic Mount for Large Optics

5AM-250 kan ved henvendelse produseres ti å kunne benytte optikk med diameter opptil 500mm og en tykkelse opptil 100mm.

Mer informasjon vedrørende 5AM-250 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5AM
Self-centering Large Aperture Optics Mount

5AM er beregnet for optikk fra 5-150mm diameter. Justeringsvinkelen er på +/- 2 grader.

Mer informasjon vedrørende 5AM finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5KOM
Five-Axis Optical Mounts

5KOM er en kompakt optisk montering hvor fire akser er utstyrt med 100TPI skruer, og hvor den femte aksen er som opsjon for zoom. 5KOM er beregnet for 1" optikk. Den har en tilt/tipp funksjon på +/- 2 grader, og bevegelsene i XY retningene er +/- 2mm, mens bevegelseslengden i Z er på 10mm.

Mer informasjon vedrørende 5KOM finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5KOMA1
Adapter For Optics

5KOMA1 er benyttet sammen med 5KOM5-1, 5KOM5F-1 og 5TOM3-1 for montering av utstyr.

Mer informasjon vedrørende 5KOMA1 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kotakt med oss.
5TLM
Y-Z Positioners (Lens, Pinholes, Objectives)

5TLM kan benytte optikk som har en diameter på 1" (25,4mm) og en tykkelse opptil 9mm. Bevegelseslengden er 3mm.

Mer informasjon vedrørende 5TLM finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.

5TOM
Translation Optical Mount

5TOM leveres i med 2 eller 3 akser. Bevegelseslenden er +/- 2mm.

Mer informasjon vedørende 5TOM finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5ZYP
Y-Z Positioner for Lens, Pinholes and Objectives

5ZYP har en bevegelseslengde på 5mm, med en følsomhet på 2um.

Mer informasjon vedørende 5ZYP finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5ZYPS
Self-made Pinholes YZ Mount

5ZYPS har to skruer for justering av pinhole om to akser i et område av 5mm.

Mer informasjon vedrørende 5ZYPS finner du ved i klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
STAINLESS STEEL KINEMATIC MOUNTS
5KVDOM-05
Kinematic Vertical Drive Optical Mount

5KVDOM-05 er beregnet for optikk med diameter på 12,7mm (1/2"). Bevegelsesområdet er på +/- 2,5 grader.

Mer informasjon vedrørende 5KVDOM-05 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5VDOM-1
Vertical Drive Optical Mount

5VDOM-1 er beregnet for opptikk med diameter på 25,4mm (1"). Bevegelsesområdet er på +/- 2,5 grader.

Mer informasjon vedrørende 5VDOM-1 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5KVDOM-2
Super stabil kinematisk optisk montering.

5KVDOM-2 er beregnet for optikk med diameter på 2". Bevegelsesområdet er på +/- 2,5 grader.

Mer informasjon vedrøeende 5KVDOM-2 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5KVDOM-3
Kinematic Super Stable Mount

5KVDOM-3 er beregnet for optikk med diameter på 76,2mm (3"). Bevegelsesområdet er på +/- 2 grader.

Mer informasjon vedrørende 5KVDOM-3 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
BUDGET KINEMATIC OPTICAL MOUNTS
5PM131
Prism/Optics Mount

5PM131 benyttes for montering av prisme, stråledeler, kuber etc. For festing av optikk benytter man 4SC som bestilles separat. Bevegelsesområdet i to akser er 9 grader.

Mer informasjon vedrørende 5PM131 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
5UM131
Universal Platform Mount

5UM131 er en lav pris regulator, med en bevegelseslengde på 9 grader i to akser.

Mer informasjon vedrørende 5UM131 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
OPTO-MEKANISKE KOMPONENTER

Vi har en egen side for opto-mekaniske komponenter. Ved å klikke HER vil du bl.a. finne informasjon vedrørende: Stolper - Klemmer - Baseplater og oppbygninger - Magnetiske baser - Generelt utstyr for posisjonering.

MANUELLE TRANSLASJONSBORD

Vi leverer en rekke forskjellige manuelle translasjonsbord med bevegelseslengder fra 2mm til 150mm. Under denne gruppe vil du også finne manuelle goniometre.

Informasjon om utvalget finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
MANUELLE ROTSJONSBORD

Vi leverer en rekke forskjellige manuelle rotasjonsbord.

Informasjon om utvalget finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
JUSTERINGSSKRUER - AKTUATORER

Vi leverer en rekke forskjellige justeringsskruer, mikrometerskruer etc. Informasjon om hva vi kan tilby finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
OPTISK MONTERING

Generelt utstyr for montering av linser, speil, filtre etc. finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
MOTORISERTE SYSTEMER
MOTORIZED ATTENUATORS
10MCWA168-1
Motorized Closed Variable Wheel Attenuator

10MCWA168-1 består av 2 filterhjul, hvor på hvert hjul kan det monteres 8 filtre.

Mer informasjon vedrørende 10MCWA168-1 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
10MWA168
Motorized Variable Wheel Attenuator

10MWA168 består av 2 filterhjul, hvor på hvert hjul kan det monteres 8 filtre.

Mer informasjon vedrørende 10MWA168 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
8MID10-40
Motorized Iris Diaphragm

8MID10-40 leveres i modeller med maksimum aperture på 5 - 7 - 8 - 12 - 14 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 og 27mm. Etter utførlse kan modellene tåle temperaturer på 180 - 250 eller 400 grader C.

Mer informasjon vedrørende 8MID10-40 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
8MID40-70
Motorized Iris Diaphragm

8MID40-70 leveres i modeller med maksimum aperture på 30 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 45 og 50mm. Man kan få 8MID40-70 med AR belegg for å kunne tåle temperatur opptil 180 grader C, med fjærstål for å tåle temperaturer opptil 250 grader C eller med rustfrittstål for temperaturer opptil 400 grader C.

Mer informasjon vedrørende 8MID40-70 finner du ved å trykke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
8MID98-4
Motorized Iris Diaphragm

8MID98-4 er en kontinuerlig justerbar diaphragm, med en aperture fra 5mm til 98mm.

Mer informasjon vedrørende 8MID98-4 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
8MDS
Laser Beam Shutters

8MDS er benyttet for å sperre for laserstråler og for å hindre at øyne og utstyr skal bli skadet ved uforutsette hendelser.

Mer informasjon vedrørende 8MDS finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
MOTORISERTE GONIOMETERE
8MG00
Motorized Goniometers

8MG00 har en bevegelseslengde på 0,5 grader. Ved å sette 2 stk. sammen kan man ha bevegelse i to rettninger. Leveres med høyde 50mm eller 80mm.

Mer informasjon vedrørende 8MG00 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
8MG99
Motorized Goniometers

8MG99 har en bevelgelseslengde på +/- 2,5 grader. Ved å sette 2 stk. sammen kan man ha bevegelse i to akser. Leveres med høyde 50mm eller 80mm.

Mer informasjon vedrørende 8MG99 finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.
MOTORISERTE TRANSLASJONSBORD

Vi leverer en rekke forskjellige translasjonsbord med bevegelseslengder fra 2mm til 840mm. Videre leveres translasjonsbord med vertikal løfting eller tilting.

Informasjon om disse produktene samt for kontrollere som benyttes for de forskjellige DC og steg motorer finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.

MOTORISERTE ROTASJONSBORD

Fra Standa Ltd. leverer vi en rekke forskjellige motoriserte rotasjonsbord. Informasjon om disse finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.

MOTORISERTE AKTUATORER


Informajon vedrørende motoriserte aktuatorer/skruer finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.

MOTORISERTE SPEILHOLDERE


Informasjon vedrørende motoriserte speilholdere finner du ved å klikke HER, eller ta gjerne direkte kontakt med oss.

KONTROLLERE


Kontrollere/styreenheter for ovenfornevnte produkter finner du informasjon om nederst på side for motoriserte translasjonsbord. Du kommer dit ved å klikke HER, eller du kan eventuelt ta direkte kontakt med oss.